Projects

Soga om Guro Heddelid – ein slags folkemusikal der Ingebjørg går inn i rolla som sogekvinna med alle friarane. Saman med Sarah Jane Summers (bratsj), Juhani Silvola (gitar/elektronikk), Morten Kvam (kontrabass/vokal) og Sigurd Ytre-Arne (live visuals) formidlar Ingebjørg folkevisene om den karismatiske Guro Heddelid, som hovudpersonen sjølv. Det er ei forteljing om fattig vs. rik, om hemn og galskap og sjølvsagt: den store kjærleiken. Forestillinga kan også gjerast i nedstrippa versjon (utan det nydelege visuelle elementet) om lokalet skulle tilseie det. Songen om Guro – på Spotify

Dette prosjektet kom i ny form i mars 2016, med regi, ljos/visuals, ny tekst og nye arrangement. Forestillinga har no ensemblemusikk gjennom heile, og instrumentalistane levandegjer dei andre karakterane i soga gjennom si musisering.

The Song of Guro – Together with musicians Summers/Silvalo/Kvam, visual artist Sigurd Ytre-Arne and director Karina Opdal, a musical performance with use of dramatic elements and visuals, telling a classical love drama about the legendary Guro Heddelid, a story from Ingebjørgs district.

Songen om Guro, konsertversjonen – kvartetten spelar inn musikken frå forestillinga på plate i fabruar 2017. I samband med det tilbyr dei ein konsertversjon, der dei framfører cd-versjonar av musikken

The concert version of this is also available, as a full concert or mixed with some of the bands favourite dance tunes in arrangement.

Jul i Nord – jolekonsertar saman med Hilde Fjerdingøy (torader) og Hanna Andersson (fele/vokal)

I konserten Jul i Nord møter du bortglemte juleskatter fra Nordland, drivende dansemusikk, skjøre salmetoner, stemningsfulle melodier og kjente og kjære julesanger. Trioen inviterer publikum inn i et stemningsfullt pusterom med musikalsk påfyll i adventstida. For turneen i desember 2017 vil trioen utvide lydbiletet med bass.

Christmas in the North – A christmas concert based on traditional music from the north region af Norway. Beloved christmas songs mixed with unknown pearls, dance music for a good old christmas feast and stories about superstitions and customs tied to our favorite holiday. Vocals, diatonic accordion, fiddle and bass.

Fivil – folkesongduo med Kirsti Bakken Kristiansen. Dei syng eigne arrangement, og utforskar folkesongens klangverd ved å bruke ulike melodivariantar som utgangspunkt for arrangementa, og syng feleslåttar tostemt. Sjekk ut link til lyd under “linkar” http://www.fivil.no

Fivil – a folk song duo with Kirsti Bakken Kristiansen, using different traditional melodies (to the same text) as a base to explore the sounds and individuality of traditional singing in stereo. In addition to singing instrumental dance music with the original fiddle harmonics. Fivil does concerts and seminars for children as well as adults.

Begge kvedarane i Fivil har lang erfaring med opplæring og folkesongkurs. Saman har dei hatt mykje kurs for ungar, og kan også gjere kurs og konsertar spesielt retta mot dei minste. 

Solo – Ingebjørg kvedar og fortel. Spesiallaga konsertar der viser og stev vert knytt saman med anekdoter om livet før og no. Desse konsertane tilpassas kvart enkelt høve.

Ingebjørg framfører også ein tematisk konsert om Havet, og menneska sitt forhold til det, både som noko vakkert, livsnødvendig, vilt, og farleg.

Ho syng også Draumkvedet, og Soga om Guro Heddelid solo.

Ingebjørg likar også å gje vidare, og held gjerne kvedarkurs for både vaksne og born, og innføring i folkemusikk for studentar og andre.

Solo – traditional songs and stories behind them a cappella. Everything from thematic concerts about humans and the sea or our own medieval visionary poem /ballad Draumkvedet, to short presentations of her favorite songs and funniest anecdotes about them.

Ingebjørg likes to give others the opportunity to enjoy these fantastic songs, and often holds courses in norwegian traditional singing for children and adults.

kvedar / folksinger