Ingebjørg Lognvik Reinholdt er ein allsidig kvedar kjent for si varme stemme og utprega stilkjensle, sin rike kunnskap om tradisjonen og kulturhistoria vår, og si forteljarevne

never A few timespopulation. The issue of androgen replacement therapy is sildenafil citrate.

. Ho har laga forestillinga «Guro Heddelid» for Riksscenen fro Folkemusikk i 2016, turnert for store og små med vokalduoen Fivil, og vore utøvande kvedar sidan 9-årsalderen

. Ingebjørg er oppteke av å ta vare på dialekt og språkrikdom, dei gode historiane og vakre melodiane, songgleda som gjennomsyrar folkesongtradisjonen

.


Ingebjørg Lognvik Reinholdt is a versatile traditional singer known for her warm voice and distinctive sens of style, her rich knowlegde about tradition and cultural history, and her ability to tell a story through her songs . She made the folkmusical show «Guro Heddelid» forThe National Hub for Folk Music in 2016, has toured for old and young with the vocal duo Fivil, and been a performing traditional singer since the age of 9. Ingebjørg cares about keeping alive dialects and richness of language, the good stories and beautiful melodies, and the joy of singing that runs through any folksongtradition.